03-12-2014
Zapraszamy do korzystania z odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych w zespołach bólowych kręgosłupa.
01-12-2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów - pobierz

23-11-2014
Pacjent ma prawo do: